Giới thiệu về chuyên gia Ngô Đình Dũng

Giới thiệu về chuyên gia Ngô Đình Dũng
  • Thạc sĩ kinh doanh quốc tế, Viện công nghệ châu Á Thái Lan và Kỹ sư ngành Hóa công nghệ và thực phẩm, ĐH Bách Khoa, TPHCM.
  • Chuyện tư vấn các dự án phát triển kinh doanh (như cho CT tài chính TPHCM HFIC).
  • Tư vấn và đào tạo cho VN Airlines- cho Dự án GCF- Global competitiveness  facilities của CP của CP Đan Mạch.
  • Tư vấn cho dự án phát triển cho năng lực KV KT tư nhân vùng Mekong của CT tài chính quốc tế IFC.
  • Giám đốc chương trình liên kết đào tạo EMBA giữa quản lý Maastricht Hà Lan và ĐH Bách Khoa TPHCM.