Về nhà báo Vũ Kim Hạnh

Nhà báo Vũ Kim Hạnh từng giữ chức Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị và là người khởi xướng chương trình "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Bà đang là chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao.