SAO KHÔNG QUÉT MÃ CÚNG DƯỜNG?

SAO KHÔNG QUÉT MÃ CÚNG DƯỜNG?

Từ 5 năm trước, đi Thượng Hải lần đầu, tôi đã rất thú vị khi ngay cổng phụ của ngôi chùa lớn nhất Thượng Hải đã dựng tấm bảng in cái mã QR Code với mấy dòng: Đức tin tốt và công đức. Công đức vô lượng.

Ai muốn cúng dường thì dùng mã QR Code đó. Chung quanh bảng, tôi thấy nhiều người hí hoáy bấm điện thoại số tiền họ làm “công đức vô lượng”. Khác hẳn với cách ở Việt Nam, mọi người gửi tiền mặt vào hòm "Công đức vật lý" đang đầy lên một cách bí mật ở các chùa to ở Việt Nam.

Một dạo, có nhiều ý kiến chuyên gia tài chính rộ lên đòi kiểm tra hòm công đức. Thật vô lượng và được xài kiểu "tiền chùa" cũng thật là…vô minh (tiền đâu mà những người tu hành mua nhiều biệt thự, siêu xe, siêu đồng hồ…?). Dư luận rất đồng tình đề xuất này, hay các cách khác thông dụng hơn, mà nay, nhà nước cũng chưa dám sờ tới cái chỗ “vô lượng” đó.

Mã QR Ngân hàng Công thương treo bảng công khai khắp các nhà chùa ở Trung Quốc cũng ca ngợi Công Đức vô lượng và chấp nhận hầu hết các mã quét.

Quẹt mã cúng dường. Chuyện bình thường ở Trung Quốc vì giờ ít ai xài tiền mặt. Quét mã là đạt ngay tới 3 lợi ích: Các công ty hay ban quản lý (ta còn gọi là ban trị sự) chùa chiền, di tích khỏi giữ tiền mặt. Nhà nước quản lý được tài chính chùa. Dân được thỏa mãn vì đức tin tốt đã có nơi an toàn trao gửi.

Vậy thì sao các chùa lại phản đối chuyện hợp lý, phù hợp xu thế “ứng dụng công nghệ” vậy? Hay là cúng tiền mặt là có tâm hơn tiền quét mã QR code?. Hay là “tiền chùa” thì nhà nước không được quyền biết?

Năm nay, quan sát các chùa “láng giềng” của nhà tôi, thấy tình hình cúng dường mùa kiết hạ của các thầy bỗng…vắng hẳn. Mà đồng thời, tình hình các bà các cô tổ chức đi tặng quà từ thiện các tỉnh xa lại nổi lên rần rần. Các quán tạp hóa cũng giảm giá, khuyến mãi nhiều, họ nói là muốn tham gia làm từ thiện, tích đức theo lời Phật dạy. Các bà đi khắp nơi, mà nhiều nhất là Gia Lai.

Thiện tai, thiện tai, xem clip những nơi đó thấy nhiều người nghèo mừng rớt nước mắt. Không biết có ai cũng rớt nước mắt vì tiền bá tánh chạy lạc chỗ, thay vì gửi hòm công đức trung chuyển để các thầy đếm đủ rồi "kính chuyển" xin Phật độ các đạo hữu mua may bán đắt? Nay tiền lại về mấy xã nghèo các tỉnh xa thì các thầy làm sao báo cáo tốt với Phật trời hộ độ cho những người cúng dường tốt nhất đây?