Giới thiệu về chuyên gia Phạm Trọng Chinh

Giới thiệu về chuyên gia Phạm Trọng Chinh

Ông Phạm Trọng Chinh, hiện là trưởng nhóm chuyên gia thị trường của Hội HVNCLC và BSA, với chuyên môn là Quản trị Hệ thống phân phối, Quản lý bán hàng và Trade Marketing. Ông Chinh có nhiều năm làm quản lý tại các lĩnh vực trên ở một số công ty nước ngoài.