Giới thiệu về chuyên gia Nguyễn Phi Vân

Giới thiệu về chuyên gia Nguyễn Phi Vân
  • Tốt nghiệp MBA tại Úc. 
  • Tham gia làm việc ở các doanh nghiệp quốc tế ở châu Á, Trung Đông, Đông Âu và châu Phi với các vị trí quản trị thương hiệu, bán lẻ, nhượng quyền và phát triển kinh doanh.
  • Chủ tịch mạng lưới đầu tư thiên thần Đông Nam Á.
  • Đại diện cấp cao của Việt Nam tại các diễn đàn đầu tư thiên thần toàn cầu.
  • Chủ tịch mạng lưới cấp phép và nhượng quyền Việt Nam VFLN.