Giới thiệu về chuyên gia Hồ Nguyên Thảo

Vào nghề báo năm 1991, từng công tác ở các tờ The Saigon Times, Tuổi Trẻ, Người Tiêu Dùng trong các mảng đối ngoại, quốc tế, kinh tế xã hội và chính trị.

Hiện ông làm việc tại BSA Media và cộng tác với nhiều tờ báo và tạp chí.