Giới thiệu về chuyên gia Đồng Phước Vinh

Bắt đầu viết báo từ năm 1993 trong các lĩnh vực bình luận thời sự quốc tế, công nghệ thông tin.

Từ 1993 đến 2006 đã làm việc tại các báo Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Vietnamnet và trong ngành thương mại điện tử, xuất bản sách điện tử từ 2007-2019.

Từ năm 2020 làm việc tại Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.