Giới thiệu về chuyên gia Cao Minh Việt

Giới thiệu về chuyên gia Cao Minh Việt
  • Chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp ở các vị trí giám đốc doanh nghiệp, giám đốc nhà máy, chi nhánh cho doanh nghiệp sản xuất của Nhật, Việt Nam. Có kinh nghiệm trong cả nhà máy sản xuất phần cứng (thiết bị cho sản xuất bán dẫn) và doanh nghiệp phần mềm.
  • Chuyên đào tạo Kaizen, tối ưu quy trình quản lý sản xuất, chuyển đổi số cho nhà máy, doanh nghiệp.